HOTLINE - 0933121411 - 0898861411

Bánh Thưởng Cho Chó PET8 SASAMI JERKY Nhiều Vị 320g

Kết thúc trong
:
:
:

255,000₫

(Còn hàng)

Mô tả sản phẩm

Tên sản phảm: Bánh Thưởng Cho Chó PET8 SASAMI JERKY Nhiều Vị 320g

Hương vị:
- THANH GÀ KHÔ
- GÀ PHI LÊ QUE CỨNG
- THĂN GÀ BỌC SỮA
- SỢI XIÊN GÀ
- GÀ BỌC DA XOẮN ỐC
- XIÊN GÀ BỌC QUE SỮA
- GÀ PHI LÊ CUỘN
- GÀ HÌNH TẠ
- GÀ BỌC QUE SỮA
- CÁ BỌC GÀ PHI LÊ

Sản phẩm liên quan